Skip to main content

ΑΙΤΙΕΣ

Το θερμικό σοκ είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται όταν η κεντρική περιοχή ενός υαλοπίνακα θερμαίνεται (είτε τεχνιτα, είτε φυσικά) ενώ η περιμετρική του περιοχή διατηρείται ψυχρή και δεν υπόκειται σε διαστολή. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται σταδιακά μια τάση πανω στην επιφάνεια του υαλοπίνακα

Η αυτόθραυση είναι το αποτέλεσμα της συσώρευσης υπερβολικής τάσης λόγο θερμότητας σε έναν υαλοπίνακα. Το ποσό της θερμικής τάσης εξαρτάται από την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ψυχρότερης και της θερμότερης περιοχής του υαλοπίνακα, καθώς επίσης και στην κατανομή της θερμοκρασιακής διαβάθμισης στην επιφάνειά του.

Ένας υαλοπίνακας ο οποίος έχει υποστεί θερμικό σόκ, είναι εύκολο να αναγνωριστεί από την μορφή του σπασίματος το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστίκό. Το σπάσιμο αυτού του τύπου, ξεκινά πάντα κατακόρυφα από μία από τις πλευρές του υαλοπίνακα και εκτείνεται ευθύγραμμα  για 2 έως 5cm. Στη συνέχεια διακλαδώνεται σε μία ή και περισσότερες κατευθύνσεις. Ο αριθμός αυτών των διακλαδόσεων υποδηλώνει το μέγεθος της θερμικής  τάσης που αναπτύχθηκε στον υαλοπίνακα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ

Οποισδήποτε λόγος συντελεί στο να αναπτυχθούν θερμοκρασιακές διαφορές στην επιφάνεια ενός υαλοπίνακα θα πρέπει αυτομάτος να χαρακτηρίζεται ως «επιβαρυντικός» παράγον. Τέτοιοι είναι :

 • Οι  κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την την απορόφηση θερμότητας από τον υαλοπίνακα με την πολύωρη διαρκή έκθεση στον ήλιο.
 • Ο προσανατολισμός του κτηρίου, με χειρότερο τον ανατολικό όπου συνήθως τους πρώτους μήνες της άνοιξης παρατηρείται το φαινόμενο, οι ψυχροί από την πτώση της θερμοκρασίας την νύχτα υαλοπίνακες, να θερμένονται ανομοιόμορφα από τον ανεμπόδιστο ανατέλον ήλιο.
 • Η θέση του κτηρίου, όταν πάνω σε αυτό πέφτουν σκιές από περιβαλοντα ανατικείμενα, όπως π.χ. άλλα κτήρια, δέντρα , παρκαρισμένα μεγάλα οχήμ,ατα κλπ.
 • Συγκεκριμένοι τύποι έγχωμων ή/και επιστρωμένων  υαλοπινάκων, έχουν εγγενώς μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν θερμικό σοκ, εξαιτίας της αυξημένης ενεργειακής απορόφησης την οποία εμφανίζουν. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο κατά την διάρκεια επιλογής του καταληλότερου για την εκάστοτε εφαρμογή υαλοπίνακα να ελέγχεται ο συντελεστής ενεργειακής απορρόφησης.
 • Η διάσταση και το πάχος (όσο μεγαλύτερα, τόσο χειρότερα)
 • Το πλαίσιο , είδος (αλουμίνιο, PVC, ξύλο), Χρώμα,  πλαισίωση (4-πλεύρη, 2-πλευρη, structural)
 • Περιμετρική κατάσταση. Μικρές αμυχές και πληγές μπορούν να αποβούν μοιραίες. Περιμετρική λείανση, έστω μα μη αδαμαντοφόρα εργαλεία, πάντα βελτιώνει την συμπεριφορά.
 • Εξωτερικές σκιάσεις,  όταν αυτές δεν πέφτουν ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υαλοπίνακα. Αυτές μπορεί να είναι είτε ακούσιες (μπαλκόνια, πρόβολοι, στέγαστρα κλπ) είτε εκούσιες (περσίδες, τέντες, αυτοκόλητα κλπ)
 • Εσωτερικές σκιάσεις, όπως κουρτίνες , περσίδες κλπ οι οποίες αντανακλούν ποσά θερμότητας προς τα έξω και αυξάνουν την θερμική τάση. Για την μείωση αυτού του φαινομένου συνίσταται να προβλέπεται αερισμός του χώρου μεταξύ του υαλοπίνακα και την πηγή της εσωτερικής σκίασης.
 • Εσωτερικές πηγές ψύξης/θερμανσης , όπως αεραγωγοί, κλιματιστικά, εξαερισμοί ηλεκτονικών συσκευών κλπ,  όταν αυτές κατευθύνονται κατευθείαν πάνω στους υαλοπίνακες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν οι γενικες συνθήκες, υποδηλώνουν επιβαρυντική κατάσταση θερμικκού σοκ, καλό είναι προληπτικά να λαμβάνονται μέτρα θεραπείας/προστασίας. Τέτοια είναι :

 • Περιμετρική λείανση. Βελτιώνει τις συνθήκες περίπου 10% έως 15%
 • Περιμετρική λείανση με αδαμαντοφόρα εργαλεία. Βελτίωση 20% με 25%
 • Θερμοενίσχυση. Βελτίωση 70%-80%
 • Θερμοσκλύρηνση. Βελτίωση 90%

 

ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ % ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΘΡΑΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΟΙ 18 ΧΑΜΗΛΗ
ΕΓΧΡΩΜΟΙ 30-40 ΜΕΤΡΙΑ
Super tints 45-65 ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΗΛΗ
ΛΕΥΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 60-70 ΥΨΗΛΗ
ΕΓΧΩΜΟΙ ΑΝΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 80-85 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

Leave a Reply

Close Menu
Παπανικολή 13
25 410 27 098
Βιομηχανική Περιοχή
25 410 62 676