Απαιτείται ενημέρωση της βάσης δεδομένων

Το WordPress ενημερώθηκε! Επόμενο και τελευταίο βήμα είναι η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων στην τελευταία έκδοση.

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων ίσως πάρει λίγη ώρα, οπότε κάντε λίγη υπομονή.

Αναβάθμιση βάσης δεδομένων WordPress